Informacija pirkėjui:
PIRKIMO SVETINĖJE 5minuciumanksta.lt TAISYKLĖS

Sąvokų apibrėžimai

1. Bendrovė – VŠĮ Future4us, juridinio asmens kodas 302323539 , buveinės adresas Polocko g. 9-6, Vilnius.
2. Dalyvis – tai asmuo, sumokėjęs nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti programoje.
3. Svetainė – internetinė svetainė www.5minuciumanksta.lt
4. Programa – bendrovės organizuojama savęs tobulinimo programa, aprašyta svetainėje, kurioje dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

Bendrosios nuostatos

1. Šiomis taisyklėmis yra nustatomas apmokėjimas už dalyvavimą bendrovės organizuojamose programose, dalyvavimo jose principai, organizatoriaus teisės ir įsipareigojimai.
2. Prieš apmokėdamas Interneto Svetainėje už programą, pirkėjas privalo perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Apmokėdamas Bendrovės Interneto Svetainėje už programą pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.
3. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.
4. Internetinės Svetainės lankomumas yra stebimas statistikos programos pagalba. Gauta informacija yra analizuojama (lankytojų kiekis, iš kokių puslapių lankytojas buvo nukreiptas ir pan.). Neasmeninė statistinė informacija yra gaunama automatiškai apsilankius Svetainėje. Šią informaciją naudojame Svetainės nepriekaištingam veikimui bei kokybiškam pirkėjų aptarnavimui.

Apmokėjimo už programą sąlygos, bei tvarka

1. Prieš apmokėdamas už programą, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą svetainėje pateiktą informaciją apie programą, taip pat savo galimybes dalyvauti programoje.
2. Interneto svetainėje pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
3. Interneto Svetainėje pirkėjas išsirenka programą, kurioje planuoja dalyvauti.
4. Pirkdamas bilietus/apmokėdamas už programą pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, telefono nr., el.paštą.
Asmeninę informaciją prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Duomenys gali būti panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
5. Apmokėjimas už programą vykdomas per paysera.lt sistemą arba paypal.com sistemą. Įvedę savo duomenis ir paspaudę patvirtinimo mygtuką, jūs būsite nukreipti į paysera.lt sistemą. Šioje sistemoje pasirinksite jums patogiausią atsiskaitymo būdą. Sistema Jums leis atsiskaityti per Lietuvos bankų elektroninę bankininkystę ar kitas sistemas.
6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant.
7. Atlikus apmokėjimą, elektroniniu paštu gausite apmokėjimą patvirtinantį pranešimą.
8. Apmokėjus už programą, Dalyvis įgyja teisę dalyvauti programoje. Šią teisę dalyvauti programoje draudžiama perleisti kitiems asmenims, nesuderinus su Bendrove.
9. Dėl Bendrovės kaltės nukėlus programos pradžios datą, Dalyvis turi teisę dalyvauti nukeltoje programoje arba atgauti už programą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu info@efektyvumoakademija.lt arba telefonu +370 659 10393.
10. Dėl Bendrovės kaltės atšaukus programą, Bendrovė, be atskiro Dalyvio kreipimosi, už programą sumokėtą sumą perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už programą.
11. Dėl kitų apmokėjimo už programą susigražinimo atvėju, kreipkitės elektroninio pašto adresu info@efektyvumoakademija.lt arba telefonu +370 659 10393.
12. Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už apmokėjimą kreipkitės el. paštu info@efektyvumoakademija.lt

Dalyvavimo programose sąlygos ir tvarka

1. Bendrovės organizuojamos programos vyksta internetu. Dalyvis, norėdamas dalyvauti programoje, turi turėti kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar telefoną su interneto ryšiu.
2. Dalyviai gali būti, bet kurioje šalyje gyvenantys asmenys.
3. Programų informacija ir užduotys yra pateikiamos Dalyvio elektroniniu paštu arba specialiose Facebook grupėse.
4. Dalyvis įsipareigoje dalyvauti programoje tokiu būdu, kad nesukeltu grėsmės savo bei kitų programos dalyvių sveikatai, nediskriminuotų, neįžeistų kitų programos dalyvių garbės ir orumo. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis turi atlyginti visus atsiradusius neigiamus padarinius tiek kitiems dalyviams, tiek Bendrovei.
5. Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo nebeleisti dalyvauti programoje, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis pažeidinėja taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai. Tokiu atveju apmokėjimas už programą nėra gražinamas.
6. Dalyvis sutinka, kad dėl techniniu kliūčiu ar esant kitoms aplinkybėms programa gali būti laikinai sustabdyta.
7. Bendrovė neatsako už Dalyvio turimos įrangos ir interneto prieigos veikimą. Dalyvis pats prisiima atsakomybę už savo įrangą ir interneto prieigą ir neturi teisės reikšti pretenzijų dėl sutrukdymo dalyvauti programoje, jeigu problemos susidarė dėl Dalyvio įrenginio ar neturėjimo priegos prie interneto.
8. Bendrovė neatsako už kitų programos Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių.
9. Dalyviui yra žinoma, kad kai kurios programų užduotys yra fiziškai aktyvios ir kad prieš apmokėdamas už programą, jis privalo būti pasitikrinęs savo sveikatos būklę medicinos įstaigoje. Apmokėdamas už programą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad jis neturi jokių sveikatos problemų, dėl kurių negalėtų dalyvauti programoje. Visos dėl šios pareigos pažeidimo kilusios neigiamos pasekmės yra paties Dalyvio atsakomybė.
11. Dalyvis sutinka, kad programos Dalyvio paskelbti atsiliepimai, pateiktos nuotraukos bei kita informacija apie programą paskelbta specialioje Facebook grupėje, būtų skelbiama bendrovės interneto svetainėje, bei bendrovės Facebook paskyroje.

Baigiamosios nuostatos

1. Jeigu pasikeičia Dalyvio ar bendrovės elektroninio pašto adresas ar kiti nurodyti asmeniniai duomenys, toks asmuo turi apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.
2. Visa informacija ir videomedžiaga, pateikta svetainėje, yra bendrovės nuosavybė. Jų negalima kopijuoti ar kitaip naudoti bei platinti be bendrovės rašytinio leidimo.
3. Visas pastabas, pasiūlymus, atsiliepimus, nusiskundimus ar klaidas galite siųsti el. paštu info@efektyvumoakademija.lt arba pranešti telefonu +370 659 10393.
4. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra papildyti ar pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.